Произвежданите от ХЕБЪРСТРОЙ  ООД продукти се класифицират съгласно изискванията на БДС EN 206:2013+А2:2021 и БДС EN 206:2013 + А2:2021/NA:2021 според:

 

Якост на натиск

Класове - С8/10 -С12/15 -С16/20 -С20/25 -С25/30 - С30/37 -С35/45

 

Водонепропускливост

Класове - Cw0,6 , Cw0,8 

 

 

По въздействие на околната среда

Класове –Х0, ХС1, ХС2, ХС4, XD2,XS1,XA1, XC3

 

Сдържание на хлориди

Клас  CI 0.20

 

Консистенция

Класове – S, S2,  S3

 

 

Максимален размер на зърното на едрия добавъчен материал

Обикновен бетон с Dmax = 31.5мм

Дребнозърнест бетон с Dmax = 4мм /цименто-пясъчен разтвор/ – с клас по якост на натиск С8/10; C12/15 ; C16/20 ; C20/25  и С25/30

 

 

МАТЕРИАЛИ

 

За производството на бетонни смеси, отговарящи на изискванията на БДС EN 206:2013+А2:2021 и БДС EN 206:2013 + А2:2021/NA:2021 използваме материали само с доказано качество от сертифицирани производители:

 

   

Цимент CEM II  42,5N  и 52,5N

на „Холсим-България“ АД

 

 

 

Речен пясък, фракция 0-4мм

от кариера „ИРИДА 2003” ЕООД - БОШУЛЯ

 

 

 

 

Речен чакъл фракция 4-31.5мм

от кариера „„ИРИДА 2003” ЕООД – БОШУЛЯ

 

 

 

 

 

 

 

                                                Трошена фракция  4- 12мм

                                               Кариера „Капитан Димитриево” на „Пътища”